Hästnäring

Gårdens möjligheter är oändliga. Att all mark ligger i direkt anslutning är en stor fördel. Det finns möjligheter att göra en egen travbana på minst 1000 meter på den egna marken. Marken är tillgänglig på direkten då arrendet sagts upp och 14 stödrätter finns även redo att skrivas över på nästa ägare. 

Att det är ca 2,50 i tak i ladugården ge förutsättningar för att kunna ha större hästar. vi uppskattar att det går att ha 12-20 boxar i ladugården om man gör om den till stall.  tar man bort sädesmagasinet går det att få in ändå fler boxar. Du som är intresserad av gården för denna användning får gärna mäta och skissa!

Det finns en vattenbrunn som är borrad ca 49 meter och som alltid har haft god vattentillgång. När det fanns kor på gården så gick det åt ca 10 kubik vatten per dygn.

Utanför ladugårdens långsida finns det en gödselplatta. tänkbart skulle vara att man kan göra om gödselbassängen till inomhushall eller varför kanske inte sätta in en skrittmaskin. gödselbassängen är ca 18 meter i diameter och 4,5 meter djup.

I lilla stallet under snickarboden finns två boxar och en spilta. Villa man bara ha få hästar kanske man föredrar att endast använda det stallet. I annat fall om man har många hästar så kan det vara perfekt som sjukstall eller fölningsstall.

Det finns miltals  med grusvägar i  byn och området som både passar för att rida och köra på. Hästbo är centralt placerat om man tävlar och vill nå många orter.