Övrig bra info om gården

• Vattenprover bra och tagits då och då.
• Radonmätning gjord och visade inget speciellt.
• Finns försäkring för hussvamp på båda husen och då ingår inspektion av vattenskador, varför kontroller skett regelbundet.
• Nuvarande ägare har försäkring för skadedjur i uthusen.
• Mellan husen har ett grovt rör grävts ned så det är lätt att byta vatten mellan husen.
• Det finns gamla ritningar och mycket dokumentation på avloppsrör med mera i stora huset.
• Det finns en stor vind på stora huset.
• Inga möss på många år och knappt några överhuvudtaget tidigare heller trots avsaknad av katt.
• Fantastisk utsikt från båda husen.
• Skorstenen i stora huset innehåller 16 pipor.
• Det finns en lergrop ned mot ån där man skulle kunna tänkas kunna göra kräft eller fiskodling.

• Skulle man vilja göra ett eget bryggeri så finns det både spanmålsmagasin och tork.

• Mjölkrummet skulle kunna bli en livsmedelslokal

• I stora huset finns ett rum med jordgolv (det enda i källaren) där har det tidigare varit kokskällare och den äldsta delen innan det blev hel källare. Ett perfekt rum om man vill göra vinkällare.

• Ladugården skulle även kunna fungera som garage om man vill meka.

• En bonus är att tidigare var det två kök i stora huset så skulle man vilja göra två lägenheter i det stora huset så finns köksskåpen och diskbänken kvar och är bara inbyggt som i en garderob. Köksluckorna står ute på snickarboden och kan bara sättas dit igen, vattnet kopplas på och man ställer in en kyl och spis där.