Ritningar

Observera att ritningarna/bilderna inte är skalenliga.

Stora huset bottenvåningen

Stora huset övervåningen

Stora huset källarvåningen

Lilla huset bottenvåningen (avser hur det var möblerat när huset hyrdes ut tidigare)

Lilla huset övervåning  (avser hur huset var möblerat när det hyrdes ut tidigare)