Bilder byggnader och utomhus

Nedanför backen, precis vid skogsdungen ute på åkern finns ett halvrasad liten timmerstuga/smedja. En gång i tiden fanns funderingar på att göra en liten  ”miniatyrfäbodvall” där. Nedanför maskinhallen till vänster så finns en åkerbit som även skulle kunna lämpa sig för att göra en besöksparkering på.
Man kan se mycket fina djur här. Det finns även bäver nere vid ån.
Utsikt från stora husets tak
Utsikt från stora husets tak vid rallytävling. Numera går tävlingen inte genom byn.